tisk zpět home

Obec Bořetín u Strmilova

www.obecboretin.cz      

   

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE

   Obecně závazná vyhláška č. 01/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vloženo 01.03.2018

Přiložený soubor: 1obecne-zavazna-vyhlaska-2018-tko.pdf

   Vyhláška Obce Bořetín č. 02/2018 o místních poplatcích

Vloženo 01.03.2018

Přiložený soubor: 1vyhlaska-obce-boretin-o-mistnich-poplatcich-2018.pdf

   Nařízení obce Bořetín č. 1/2016

Tržní řád

Vloženo 22.04.2016

Přiložený soubor: narizeni-obce---trlni-rad.pdf

Server provozuje Obec Bořetín, 384 397 667, obecboretin@seznam.cz