tisk zpět home

Obec Bořetín u Strmilova

www.obecboretin.cz      

   

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

   Územní plán Bořetín - obsah

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: __obsah.txt

   Územní plán Bořetín - základní údaje

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: __zdroj.png

   Územní plán Bořetín - hlavní výkres

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_hv.pdf

   Územní plán Bořetín - odůvodnění - koordinační výkres

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_koo.pdf

   Územní plán Bořetín - odůvodnění - koordinační výkres

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_koodetail.pdf

   Územní plán Bořetín - výkres širších vztahů

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_sv.pdf

   Územní plán Bořetín - Opatřední obecné povahy

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_text.pdf

   Územní plán Bořetín - koncept veřejné infrastruktury

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_ti.pdf

   Územní plán Bořetín - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_vps.pdf

   Veřená vyhláška

Oznámení o vydání Opatření obecné povahy Územní plán Bořetín

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_vyhlaska.pdf

   Územní plán Bořetín - výkres základního členění území

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_zc.pdf

   Územní plán Bořetín - výkrs předpokládaných záborů půdního fondu

Vyvěšeno: 25.06.2018

Přiložený soubor: boretin_2009up_zpf.pdf

Server provozuje Obec Bořetín, 384 397 667, obecboretin@seznam.cz